Saksan kielikerho

Saksan kielikerhossa lähdetään tutustumaan uuteen kieleen kuhunkin ikäryhmään sopivalla tavalla. Kerhossa opetuksen painopiste on leikillisyydessä, eikä pienimpien ryhmässä lukutaitoa edes tarvita. Musiikkia, leikkejä, loruja sekä niihin liittyviä kuvia hyödyntäen lapsi omaksuu kieltä luonnollisesti, sen kummempia ponnistelematta.

Saksan kielikerhossa lapset saavat viikoittaisen opetustuokion lisäksi käyttöönsä digitaalisen Reactored-kielityökalun. Verkko-oppimisympäristössä lapsella on mahdollisuus harjoitella saksaa lyhyitä hetkiä päivittäin. Reactored-tehtävät ovat kullekin ikäryhmälle erikseen räätälöityjä ja tehtävien aihepiirit liittyvät opetustuokioiden teemoihin.