Tervetuloa Kielikouluun!

Kielikoulu Masto tarjoaa englannin ja saksan kielikerhoja 3-10 -vuotiaille lapsille.

Me Kielikoulu Mastossa uskomme vahvasti, että vieraiden kielten opiskelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Iloksemme Valtioneuvoston kieltenopetuksen varhentamista koskevan päätöksen myötä, jatkossa A1-kielen opiskelu alakouluissa alkaa aiempaa varhemmin – jo ensimmäisellä luokalla.

Lukuisat tutkimukset puoltavat vieläkin varhaisempaa aloitusikää – ikää jolloin lasten motivaatio ja herkkyys vieraan kielen oppimiseen on korkeimmillaan. Me haluamme omasta puolestamme tarjota siihen mahdollisuuden. Sopivan kokoisissa ryhmissä, ikätasoon sopiva leikillisyys huomioiden, oppiminen tapahtuu lapsilla luonnostaan.

Kun lapsi saa tuntumaa kieleen jo ennen varsinaisen opiskelun alkamista, vieraan kielen oppiminen on helpompaa.
Yle – 19.9.2018


Varhain aloitetulla monikielisyyskoulutuksella on tutkitusti motivaatiota edistävä vaikutus ja usko omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin kasvaa.
KIEPO-projekti – Jyväskylän yliopisto

Kielikoulu Mastossa englannin kerhot on suunnattu 3-10-vuotiaille. Saksan kerhoja puolestaan tarjotaan alakoulun 1.-4. luokkalaisille.

Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset saavutetaan usein silloin, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta.

Helsingin Sanomat – 17.2.2017

Sekä englannin että saksan kerhoissa hyödynnämme laadukkaita ja pedagogisesti huolella suunniteltuja digitaalisia työkaluja. Englannin kerholaiset saavat käyttöoikeudet Moomin Language School -oppimisympäristöön. Näin voimme käyttää nykypäivän teknologiaa viikoittaisia opetustuokiota tukemaan. Kerhotuntien teemoja mukailevat opetusvideot otettiin käyttöön korona-aikana ja suuren suosion vuoksi olemme ottamassa niitä osaksi kerhoa normaalioloissakin.

Kielikerhoja järjestetään syys- ja kevätlukukaudella espoolaisilla ja helsinkiläisillä kouluilla sekä päiväkodeissa. Lukuvuoden 2020-21 toimipaikat ja aikataulut täydentyvät vielä ja niitä päivitetään elokuussa 2020.