Tervetuloa Kielikouluun!

Kielikoulu Masto tarjoaa englannin ja saksan kielikerhoja 3-10 -vuotiaille lapsille sekä Läksyklinikan nuorille englannin ja saksan opiskelijoille. Tänä kesänä järjestämme myös englannin kielileirejä 7-9-vuotiaille.

Me Kielikoulu Mastossa uskomme vahvasti, että vieraiden kielten opiskelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Iloksemme Valtioneuvoston kieltenopetuksen varhentamista koskevan päätöksen myötä, jatkossa A1-kielen opiskelu alakouluissa alkaa aiempaa varhemmin – jo ensimmäisellä luokalla.

Lukuisat tutkimukset puoltavat vieläkin varhaisempaa aloitusikää – ikää jolloin lasten motivaatio ja herkkyys vieraan kielen oppimiseen on korkeimmillaan. Me haluamme omasta puolestamme tarjota siihen mahdollisuuden. Sopivan kokoisissa ryhmissä, ikätasoon sopiva leikillisyys huomioiden, oppiminen tapahtuu lapsilla luonnostaan.

Kun lapsi saa tuntumaa kieleen jo ennen varsinaisen opiskelun alkamista, vieraan kielen oppiminen on helpompaa.
Yle – 19.9.2018


Varhain aloitetulla monikielisyyskoulutuksella on tutkitusti motivaatiota edistävä vaikutus ja usko omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin kasvaa.
KIEPO-projekti – Jyväskylän yliopisto

Kielikoulu Mastossa englannin kerhot on suunnattu 3-8-vuotiaille. Saksan kerhoja puolestaan tarjotaan 5-vuotiaista aina alakoulun 4. luokkalaisille.

Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset saavutetaan usein silloin, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta.

Helsingin Sanomat – 17.2.2017

Sekä englannin että saksan kerhoissa hyödynnämme laadukkaita ja pedagogisesti huolella suunniteltuja digitaalisia työkaluja. Kerholaiset saavat käyttöoikeudet Moomin Language School– tai Reactored -oppimisympäristöön. Näin voimme käyttää nykypäivän teknologiaa viikoittaisia opetustuokiota tukemaan.

Kielikerhoja ja läksyklinikoita tarjotaan syksy- ja kevätlukukaudella espoolaisilla kouluilla. Osa kerhoista järjestetään alakouluilla iltapäivätoiminnan aikana, osa iltapäivisin ja iltaisin koulujen iltakäyttöaikaan. Tammikuussa alkaa lisäksi englannin kerhoja espoolaisissa ja helsinkiläisissä päiväkodeissa.