Lukuisat tutkimukset puoltavat varhaista vieraiden kielten oppimisen aloitusikää. Me haluamme omasta puolestamme tarjota siihen mahdollisuuden. Sopivan kokoisissa ryhmissä, ikätasoon sopiva leikillisyys huomioiden, oppiminen tapahtuu lapsilla luonnostaan.

Kun lapsi saa tuntumaa kieleen jo ennen varsinaisen opiskelun alkamista, vieraan kielen oppiminen on helpompaa.
Yle – 19.9.2018


Varhain aloitetulla monikielisyyskoulutuksella on tutkitusti motivaatiota edistävä vaikutus ja usko omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin kasvaa.
KIEPO-projekti – Jyväskylän yliopisto


Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset saavutetaan usein silloin, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta.
Helsingin Sanomat – 17.2.2017

Kielikoulu Masto tarjoaa englannin ja saksan kielikerhoja 3-10 -vuotiaille lapsille. Kerhossa oppiminen tapahtuu hauskojen ja motivoivien aktiviteettien kautta, jolloin kielen oppiminen tapahtuu mahdollisimman luonnollisesti. Kerho-opettaja puhuu lapsille aina opiskeltavaa kieltä.

Varsinaisen kerhotyöskentelyn lisäksi englanninkerholaiset saavat käyttöoikeudet suomalaiseen, digitaaliseen Moomin Language School -kieltenoppimisympäristöön. Näin voimme käyttää nykypäivän teknologiaa viikoittaisia opetustuokiota tukemaan.

Saksan kielikerholaisilla on mahdollisuus valita opiskelun tueksi toinen suomalainen kieltenoppimisalusta, Reactored.