Englannin kerhossa opitaan kieltä leikkien ja pelien avulla viikoittain vaihtuvin tuntisisällöin. Kielitaitosi karttuu ja vahvistuu, kun pelaat sisä- ja ulkopelejä, lauta- ja korttipelejä tai digipelejä ryhmässä yhdessä muiden kanssa. Ohjaaja käyttää tunneilla englannin kieltä ja tunneilla käytettävät materiaali, kuten lautapelit, ovat englanninkielisiä.   

– outdoor games

– indoor games

– board/card games

– digital games

Kerhon tärkeimmät tavoitteet:

– englannin kielitaidon kartuttaminen

– sosiaalisten ja ystävyystaitojen kehittäminen

– omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen kerhon eri aktiviteettien kautta

– Lasten osallistaminen tuntien sisältöjä yhdessä suunnittelemalla.