Englannin kielikerho

Englannin kielikerhossa tarjotaan lapselle mahdollisuus oppia englantia jo ennen kouluikää tai koulutien alkutaipaleella. Viikoittaiset leikkituokiot sekä päivittäinen oppimishetki kotona sovelluksen parissa tuovat englannin kielen lapsen jokapäiväiseen arkeen. Sovelluksen (Moomin Language School tai Reactored) aihepiirit ovat lapsille tuttuja ja sanoja sekä lyhyitä fraaseja opitaan monipuolisissa harjoituksissa eri aistikanavia hyödyntäen. Kerhossa englannin kieltä opitaan leikkien ja erilaisten kommunikaatioharjoitusten avulla – näin lapsi oppii uuden kielen mahdollisimman luontevasti.

Lue lisää Moomin Language Schoolista tästä.